INFO

Op de website www.online-poezie.com kun je ook een serie gedichten van één dichter of van meerdere dichters over één of meerdere onderwerpen bestellen. Een deel van de opbrengt wordt besteed aan de “uitrol” van dit concept met een grotere publieks-actie.

© Het copy-right berust bij de afzonderlijke dichters.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *